Boksammanfattning: Atomic habits av James Clear

Atomic Habits - James Clear. Bild från jamesclear.com

Övergripande kommentarer

En fin kärna baserad främst på inlärningsteori och forskning kring påverkan i stil med nudging. Hans förståelse av inlärningsteori är svag (eller framstår i alla fall som väldigt svag i boken då han har försökt få med för mycket på för kort utrymme.) Fundamentala delar missas, som vikten av konsistens i bestraffning, och hur mycket bättre det är att ersätta ett dåligt beteende med ett bra istället för att bara försöka göra sig av med det dåliga.

Källorna till boken är huvudsakligen (som bäst) andrahandskällor. Det är ofta hänvisningar till andra populärvetenskapliga böcker, texter och personliga upplevelser snarare än till ursprungsstudier. Jag förstår behovet av bra historier för att hålla boken engagerande och intressant för genomsnittsläsaren, samtidigt går det att göra det och referera till vetenskapliga studier som stödjer de personliga berättelserna.

Det blandas ihop en del koncept från olika delar av psykologin till nya helheter. Till exempel vanemodellen som författaren själv har skapat. Den är inte dålig per se, utan verkar intuitivt vettig och användbar, men det blir fel att kalla det för vetenskap, eller i alla fall implicera att hela boken är vetenskap. Det finns även regelbundet problem med oklarhet kring kausalitet och korrelation, där författaren skriver som att det skulle vara kausala samband utan egentligt stöd för det.

Jag hade förväntat mig att boken skulle hjälpa läsaren att etablera en vana. Den går igenom processen för vanor, men är inte så bra på att steg för steg hjälpa läsaren välja en vana för att sen arbeta med att etablera den. Finns formulär på författarens hemsida, men boken är inte så actionable i sig som jag hade förväntat mig.

Tryck på länken här nedanför om du vill läsa sammanfattningar och kommentarer kapitel för kapitel

tryck här för att Läsa vidare