Notorious RBG


Under 2018 kom två filmer om Ruth Bader Ginsburg ut. En oscarsnominerad dokumentär och en spelfilm som handlar om hennes liv från juridikutbildningen på Harvard fram till det banbrytande fallet* som var starten på hennes bana som den främste förkämpen för juridisk jämställdhet i USA.

Hon började studera till jurist i en tid då kvinnor knappt tilläts på utbildningen (av 500 studenter var 9 kvinnor). Trots lysande rekommendationer och att hon tog examen som delad etta i sin klass så hade hon stora svårigheter med att få ett jobb som jurist i New York.

Ginsburg jobbade en period som forskningsassistent och tillbringade som en del av det en period på Lunds Universitet i arbetet med en bok om det svenska civilrättssystemet. Hennes egna erfarenheter av könsdiskriminering både under utbildningen och på arbetsmarknaden sattes där i skarpt fokus när hon upplevde hur mycket längre Sverige hade kommit i fråga om jämställdhet. I dokumentären citerar hon ett flertal gånger en av sina egna feministiska förebilder som 140 år tidigare önskade sig samma yrkesbana som Ginsburg själv lyckades ge sig in på.

“I ask no favor for my sex. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks.” – Sarah Grimké

Ruth Bader Ginsburg har spelat en instrumentell roll i utvecklingen av jämställdhet i USA, blev den andra kvinnliga domaren i USAs högsta domstol och har författat många vassa avvikande åsikter när hon tyckt domstolen tagit fel beslut. Hennes pionjärskap, styrka och allmänna badassery har lett till att hon fått smeknamnet Notorious RBG och gett upphov till en rad memes.

*Dokumentären och spelfilmen tar upp två olika fall som det första. Fallet som spelfilmen tar upp, Moritz v. Commissioner of Internal Revenue, var det första hon argumenterade i en domstol, men då domarnas beslut dröjde ett år hann dokumentärens fall, Reed v. Reed, avgöras innan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s