BNP vs. GNH – Nya Zealand börjar mäta välmående istället för enbart ekonomi

Liksom Bhutan har nu Nya Zealand valt att fokusera på andra mått än BNP för att se om landet är på väg i rätt riktning. BNP har kritiserats ända sedan begreppet infördes, och dess upphovsman uttryckte att det inte var menat att mäta allting som är viktigt i ett land. Robert Kennedy, dåvarande presidentkandidat i USA, beskrev BNP enligt följande:

It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country, it measures everything in short, except that which makes life worthwhile

Det här har Nya Zealands nya premiärminister, Jacinda Ardern, tagit till sig. Istället för BNP har hon nu infört ett nytt mått för att mäta landets framsteg. Ett mått som istället för att bara beakta det ekonomiska även tar socialt kapital, mänskligt kapital och naturligt kapital i beaktning. Statistik över barnfattigdom kommer att inkluderas i varje budget. Ardern uttrycker det som att det är steg från ett kortsiktigt tänkande, till ett mer långsiktigt hållbart:

”En del av det arbete vi gör nu kommer inte att ge resultat förrän om 20 år. Men om man tittar på politik genom en lins av vänlighet, empati och välbefinnande så spelar det egentligen ingen roll vad som händer över årtionden”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s